- การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด


การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และแผนอพยพของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554ฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยกู้ภัยภาคเอกชน


- N.I.M. ให้การสนับสนุนซ้อมกู้ภัยทางน้ำแก่ บริษัท คลังสินค้าเคมี จำกัด


N.I.M. ส่งทีมกู้ภัยทางน้ำ ไปสนับสนุนการซ้อมแผนฉุกเิฉินให้กับสมาชิกกลุ่ม CBESC
ณ บริษัท คลังสินค้าเคมี จำกัด
เมื่่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554- การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม CBESC


การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การกู้ำัภัยทางน้ำและควบคุมเพลิง
ร่วมกับ กลุ่ม CBESC ณ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554- พิธีรับมอบกฎบัตร Responsible Care


คุณไกรวัฒน์ สัตยภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Responsible Care กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ พร้อมกันนี้ ได้รับมอบหนังสือยืนยัน ให้การสนับสนุนกฎบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ จากคุณมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานคณะกรรมการ Responsible Care กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- CDI-T audit


Capt. Subramaniam Panjacharam Senior Consultant จากสถาบัน Chemical Distibuition Institule (C.D.I.) ทำการตรวจประเมินคลังเคมี ของบริษัทตามข้อกำหนด Chemical Distibuition Institule - Teminal (CDI -T) ระหว่างวันที่ 23-27 พค.2554


- การฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมระหว่างหน่อยดับเพลิงเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์กับพนักงาน N.I.M. เมื่อ 30 มี.ค. 54


รถน้ำของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์เตรียมประกอบท่อ และปั๊มสูบดันน้ำเข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบแรงดันน้ำ


พนักงานฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยวิธีปรับหัวฉีดเป็นม่านน้ำผลักดันเปลวเพลิงเพื่อเข้าไปปิดวาวล์


พนักงานฝึกซ้อมดับเพลิง และแผนอพยพร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ นำโดย จ.อ.วิชา พูนปิยะทรัพย์ หัวหน้าหน่วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์